วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

นิทานเรื่องอึ่งอ่างกับวัว

นิทานภาษาอังกฤษ

Once upon a time, there was an ox who was walking in a swampy field.

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีวัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งนาที่มีน้ำขัง

In the field, many young bullfrogs were playing.

ในทุ่งนานั้นก็มีพวกลูกๆอึ่งอ่างกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

While grazing, the ox stepped on many young bullfrogs causing them to be dead.

ระหว่างหากิน วัวตัวนั้นก็เหยียบลูกอึ่งอ่างตายเป็นจำนวนมาก

However, a young bullfrog survived.

แต่มีลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งรอดชีวิต

"Oh mother! when we playing, there was a very big animal treading on most of us to dead" the young bullfrog said.

"แม่ครับ ตอนที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่ก็มีสัตว์ตัวใหญ่มหึมาเหยียบพวกเราตายหมดเลย" ลุกอึ่งอ่างที่รอดชีวิตกล่าว

"Was the animal very big?" the mother asked.

"ตัวมันใหญ่มากไหม?" แม่อึ่งอ่างถาม

"Was he very this big?" the mother puffed herself out.

"มันใหญ่เท่านี้ไหม" แม่อึ่งอ่างถามขณะพองตัวให้ใหญ่ขึ้น

"It was bigger than that" the young bullfrog said.

"มันใหญ่กว่านั้นอีกครับ" ลูกอึ่งอ่างตอบ

"Really, so was it this big?" the mother bullfrog then puffed herself out.

"จริงรึ งั้นมันใหญ่เท่านี้ไหม" แม่อึ่งอ่างถามขณะพองตัวให้ใหญ่ขึ้นไปอีก

"This isn't half of its size, mother" the young bullfrog said.

"ไม่ถึงครึ่งของมันเลยครับแม่" ลูกอึ่งอ่างตอบ

The mother bullfrog turned a little angry and said "I will puff myself out even larger." and then she did it again.

แม่อึ่งอ่างเริ่มโกรธขึ้นมาและกล่าวว่า "ฉันจะพองตัวให้ใหญ่กว่านี้อีก" แล้วเริ่มพองตัวอีกครั้ง

The young bullfrog shook his head "It was still bigger than this."

ลูกอึ่งอ่างส่ายหัว "มันใหญ่กว่านั้นอีกฮะ"

The mother kept puffing out her body as big as she could.

แม่อึ่งอ่างพองตัวจนถึงขีดสุด

"Was it this size, son?" the mother bullfrog asked again while at the same time puffing herself out.

"มันใหญ่เท่านี้ไหมลูก?" แม่อึ่งอ่างถามลูกขณะพองตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Suddenly, there was a loud noise. The mother bullfrog had burst herself and fell down and died.

ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังเกิดขึ้น แม่อึ่งอ่างท้องแตกและตายในที่สุด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าทำอะไรเกินความสามารถ1 ความคิดเห็น: